Informacje o aplikacji doboru central wentylacyjnych

Aplikacja doboru central wentylacyjnych.

Aplikacja została stworzona jako nowoczesne narzędzie do wspomagania projektowania i doboru central wentylacyjnych firmy Dospel ® w której dla efektywniejszego doboru można wybrać predefiniowaną konfigurację centrali oraz sparametryzować wykorzystane elementy centrali w trakcie doboru oraz język dokumentacji centrali. W trakcie doboru widoczna jest pełna oferta elementów centrali wraz z ich charakterystyką oraz przykładową wizualizacją budowy modułowej.