Aplikacja doboru central wentylacyjnych.

Informacje o aplikacji doboru central wentylacyjnych


Aplikacja została stworzona jako nowoczesne narzędzie do wspomagania projektowania i doboru central wentylacyjnych firmy Dospel ® w której dla efektywniejszego doboru można wybrać predefiniowaną konfigurację centrali oraz sparametryzować wykorzystane elementy centrali w trakcie doboru oraz język dokumentacji centrali. W trakcie doboru widoczna jest pełna oferta elementów centrali wraz z ich charakterystyką oraz przykładową wizualizacją budowy modułowej.

ADCW: 19.0802